Flag - skSlovenskyFlag - enFlag - de


Profil

arLog je spoločnosť s bohatými skúsenosťami v oblasti medzinárodnej prepravy a zasielateľstva. Poznáme domáci i zahraničný trh, disponujeme stabilnými kontaktmi s partnermi z celej Európy ako i efektívnou znalosťou cudzích jazykov, ktorá je pri komunikácii s nimi nevyhnutná. Spolupráca s etablovanými európskymi partnermi nám umožňuje ponúkať široký servis a zároveň si zachovať svoju nezávislosť a flexibilitu. Sme kedykoľvek pripravení nadväzovať nové obchodné vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a korektnej spolupráci. Ponúkať kvalitné služby a v čo najkratšom čase reagovať na dopyt je pre nás neustálou výzvou. Prepravy realizujeme prostredníctvom zmluvných dopravcov, ktorí spĺňajú prísne kritériá v oblasti technického vybavenia, komunikácie a poistenia nákladu v zmysle medzinárodného dohovoru CMR. Sme si vedomí dôležitosti flexibilného a rýchleho vykonania prepráv, zároveň však trváme na tom, aby sa vykonali na báze spoľahlivosti a bezpečnosti. V zmysle tejto filozofie sa nám naďalej úspešne darí v celoeurópskom meradle realizovať prepravy, pri ktorých v minimálnej miere dochádza k poškodeniu tovaru a ktoré v rozhodujúcej miere prebiehajú od momentu nakladania tovaru až po moment jeho doručenia k spokojnosti našich objednávateľov.

Naše ciele

  • plne sa etablovať na európskom trhu v oblasti cestnej prepravy tovaru a zasielateľstva
  • neustále zvyšovať kvalitu našich služieb s ambíciou pružne a efektívne reagovať na požiadavky našich zákazníkov pri realizovaní prepráv
  • postupne rozširovať okruh obchodných partnerov a zvyšovať objem realizovaných prepráv


> Všeobecné obchodné podmienky odosielateľaarLog, s.r.o.
Okružná 10486/3
036 01 Martin-Tomčany

Tel.: +421 43 430 2308
Fax: +421 43 430 2310
Mobil: +421 907 697 105

E-mail: info(at)arlog.sk


Prihlásenie

Registrácia